INSAMLING TILL KUNGEN
PÅ 70-ÅRSDAGEN FRÅN DET SVENSKA NÄRINGSLIVET

Den 30 april 2016 fyller H.M. Konung Carl XVI Gustaf 70 år.

Det är naturligt att näringslivet i samband med Kungens 70-årsdag framför sin uppskattning eftersom Kungens personliga engagemang betyder mycket för svenska företag.

En insamling har initierats och stöds av Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF och Stockholms Handelskammare. Gåvor har lämnats från företag, organisationer och personer som önskat hylla Kungen på 70-årsdagen.

Just nu byggs nya lokaler för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Staten står för grundfinansieringen, men därutöver krävs viss extern finansiering.  Kungen vill använda gåvan vid 70-årsdagen för att färdigställa Musikhögskolan så att den blir en central mötesplats för en musikintresserad allmänhet.

Penninggåvan kommer att ställas till Kungl. Musikhögskolans disposition, i syfte att finansiera utrustning av de nya undervisnings- och forskningslokaler som är under uppbyggnad.

Gåvan överlämnades vid den officiella uppvaktningen på Kungliga Slottet torsdagen den 28 april för företag, myndigheter och organisationer, som en adress i vilken alla bidragsgivares namn anges.

Adressen finns att läsa här i PDF-fil (uppdateras om ytterligare gåvor inkommer):

Adress Näringslivets gåva till Kungen 70 år 2016